Verkkoranta

Tietosuojaseloste

HENKILÖ- JA TIETOSUOJAREKISTERI

Airavia Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 2018, viimeisin muutos 11.05.2021.

Rekisterinpitäjä: Airavia Oy, y-tunnus: 0410298-7
Postiosoite: Kiteentie 16, 04410 Järvenpää – puhelin: +358 40 501 9116
Tietosuoja- ja rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot: minna.kopra (at) airavia.fi

Rekisterin nimi
Airavia Oy Asiakas-, markkinointi- ja viestintärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Majoitustoiminnan harjoittaja voi pitää automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai manuaalisesti majoitus- ja ravitsemuslain 6 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista matkustajatiedoista rekisteriä (matkustajarekisteri). Matkustajatietoja ja matkustajarekisteriä käytetään mm. yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä tilastojen laatimiseen. Majoitustoiminnan harjoittaja voi käyttää matkustajatietoja ja matkustajarekisteriä asiakaspalveluun, suoramarkkinointiin ja verkkopalveluun. Rekisteröidyn oikeudesta vastustaa henkilötietojen käsittelyä säädetään tietosuoja-asetuksessa. (14.12.2018/1126)

Käsittelemme asiakashenkilörekistereissä vain käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja.

Henkilötietojen lähteet
Asiakashenkilörekisterissä olevat henkilötietosi ovat pääosin sinun itsesi antamia esim. tehdessäsi majoitusvarauksen. Henkilötiedot kerätään suoraan useasta lähteestä, kuten matkustajakortista, sähköisestä lomakkeesta, Booking.com majoitusvarauspalveluntuottajan toimesta, puhelimitse, somen tai muiden tapaamisten kautta. Markkinointi- ja viestintärekisteriin kerätään tietoja myös ulkopuolisista palveluista tai sovelluksista, kuten BB Pajulan kotisivut ja Google Analytics.

Käsiteltävät henkilötiedot
Perustuu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettuun lakiin (308/2006) henkilötiedoista: rekisterinpitäjä käsittelee pääsääntöisesti seuraavia henkilötietoja, kuten etu- ja sukunimi, syntymäaika, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, kansalaisuus, varauksia koskevat tiedot, kanssamatkustajien henkilötiedot sekä toissijaisesti maksutapatiedot, laskutustiedot lisäksi mahdolliset maksuviivetiedot.

Yritysasiakkaasta rekisterinpitäjä käsittelee mm. seuraavia tietoja, kuten yhteyshenkilön nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, yrityksen yhteyshenkilön ilmoittamat lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot, mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamaatiotiedot.

Henkilötietojen luovutus
Emme luovuta rekisterin tietoja edelleen säännönmukaisesti muille tahoille, pois lukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa sekä tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä palveluissamme. Käytämme sähköpostimarkkinoinnissa yhteistyökumppanina MailChimp-sähköpostipalvelua. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield – sertifioitujen yritysten listalle.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit
Matkustajalaki määrää, että asiakasrekisterissä olevien tietojen säilytysajassa noudatetaan lain edellyttämiä säilytysaikoja, kuten kirjanpitolakia.

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa. Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Tietoja säilytetään siihen asti, kunnes asiakas tekee pyynnön tietojen poistamisesta. Pyyntö tietojen poistamisesta toimitetaan kirjallisesti sähköpostilla tässä selosteessa mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyn oikeudet
Tietosuoja-asetuksen nojalla rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet

• oikeus saada pääsy henkilötietoihin
• oikeus tietojen oikaisemiseen
• oikeus tietojen poistamiseen
• oikeus käsittelyn rajoittamiseen
• vastustamisoikeus (suoramarkkinointiviestintä)
• oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
• oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Jos henkilö haluaa käyttää em. oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostilla. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti yhden kuukauden kuluessa).

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

PÄIVITÄMME REKISTERIÄ LAKIASETUSTEN JA MÄÄRÄYSTEN MUUTTUESSA.

EVÄSTEKÄYTÄNTEET

Nettisivustomme käyttää evästeitä (englanniksi Cookies). Evästeiden avulla keräämme tietoja sivuston kävijätilastosta ja analysoimme tietoja. Tavoitteena on kehittää sivuston laatua ja sisältöä käyttäjälähtöisesti.

Kävijätiedot ovat anonymisoitu, emmekä lähetä niitä kolmansille osapuolille. Kävijällä on oikeus halutessaan kieltää evästeiden käytön, mutta sivuston suorituskyky saattaa joiltain osin heikentyä tästä. Evästeiden estämisestä löydät lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista.

Käytämme sivustollamme kolmannen osapuolen, Google Analytics, tarjoamaa analytiikkaohjelmistoa, joka asettaa seurantaevästeen käyttäjän koneelle. Jos kävijä ei halua seurantatietojen keräämistä, voi kävijä estää toiminnon asentamalla selaimeen eston vaadittavan lisäosan.

Eväste (Cookie) on, pienikokoinen tekstitiedosto, minkä nettiselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä hyödynnetään säilyttämään käyttäjän tietoja tämän siirtyessä nettipalvelun sivulta toiselle. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien laitteita tai tiedostoja, eivätkä ne heikennä käyttäjän laitteiden suorituskykyä.

Evästeiden avulla kerätään seuraavia tietoja:

• käyttäjän IP-osoite
• nettisivulla käytetty kellonaika
• nettisivulla selatut sivut
• nettiselaintyyppi
• mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut nettisivulle
• miltä palvelimelta käyttäjä on tullut nettisivulle
• mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut nettisivulle
• miltä laitteelta käyttäjä on tullut nettisivuille

Evästeen (Cookies) käyttötarkoituksena on, palveluidemme toiminnallisuuksien mahdollistaminen, sivuston käytön analysointi ja käyttökokemuksen optimointi, tuotekehitys ja raportointi sekä mainonnan kohdentaminen. Evästeiden avulla palvelujemme käyttö on käyttäjälle helpompaa ja esitetty mainonta on tarkoituksenmukaisempaa ja käyttäjän todennäköisten mielenkiinnonkohteiden mukaan räätälöityä. Sivustolta kerättyjä tietoja käytetään kohderyhmien muodostamiseen, jo olevien kohdeyleisöjen laajentamiseen sekä personoitujen tiedote- ja mainosviestien lähettämiseen.